Нашата мисия е да налагаме коректни и етични практики за управление на вземания, които са признати и успешни в световен мащаб.

Нашите цели

Асоциацията за управление на вземания е създадена за да работи в полза на потребителите и бизнеса. Повишаването на финансовата култура на българите и осигуряването на информация за нивата на задлъжнялост в страната и последиците от това са сред основните ни цели.

Ние работим активно за създаването на законова рамка, свързана със събиране на вземания и потребителска задлъжнялост, която да гарантира справедливо уреждане на отношенията между кредиторите и клиентите им.

Борбата с нелоялните практики е заложена в Етичния ни кодекс и затова се борим за професионални и справедливи решения за целия отрасъл и за потребителите. Ние сме първа точка за контакт по всички правни и професионални въпроси, свързани с управлението на вземанията: за нашите членове, бизнеса, властите и медиите.

Светът и животът се развиват динамично. Нашата основна задача е да спомогнем потребителите и икономиката да посрещат промените, като са подготвени за тях по най-добрия възможен начин.

Членове на Асоциация за Управление на Вземания