Изкупуването на вземания се различава от събирането на възложени вземания от колекторска агенция за сметка на друг кредитор преди всичко по собствеността на дълга. От това зависят и други основни моменти в процеса, като например: кой взема решенията в процеса по събиране, за чия сметка се предприемат действията и на кого плаща задълженото лице.Каква е разликата между събиране и изкупуване на вземания: пример с банков дълг

Ако агенция събира възложен дълг:
  • Агенцията е посредник в комуникацията с длъжника
  • Агенцията изисква плащане единствено в офис/по банкова сметка на банката
  • Банката може да пристъпи към съдебни действия за събирането на дълга
Ако агенцията е изкупила дълга:
  • Агенцията вече е кредитор по вземането. Длъжникът трябва да бъде уведомен за продажбата на дълга
  • Агенцията събира парите по собствена сметка
  • Агенцията може да предложи по-гъвкави условия за погасяването на кредита
  • Чрез изкупуването на вземанията, кредиторът изчиства недоходоносните вземания от баланса си и освобождава вътрешни ресурси