Асоциацията за управление на вземанията е единственото професионално сдружение в България, което обединява колекторския бизнес под една шапка. Организацията с нестопанска цел е създадена за да подпомага диалога между фирмите в този бранш и защитава интересите им пред политиката, бизнеса и обществото.

От създаването си до днешна дата, Асоциацията работи усилено за налагането на коректни и етични практики при събирането на вземания. Членството в Асоциацията е символ за качествена и справедлива услуга и е отличителен белег за дългосрочна визия за повишаване на финансовата култура както на бизнеса, така и на потребителите.Асоциацията съдейства на своите членове да управляват бизнеса си прозрачно, ефективно и в съгласие с етичните норми на колекторския бранш. От сдружението следят както локалния, така и международния поток от новости, за да могат членовете му да са осведомени за актуалните новини и да прилагат добрите практики в областта.Акцентът е поставен на обмена на опит, технологии и добри практики с браншови сдружения от други държави, както и с Федерацията на европейските национални колекторски асоциации FENCA. Асоциацията следи отблизо законовата рамка и предоставя на своите членове своевременна информация за предстоящи промени в регулациите , касаещи колекторския бизнес и им дава възможност да участват в изготвянето на становища по тях.Членството в Асоциация за управление на вземанията е разделено на два типа – пълноправно и асоциирано. Пълноправните членове участват във всички процеси и решения, свързани с дейността на сдружението, а асоциираните са част от проектите на асоциацията, но са лишени от право на глас в Общото събрание.

Референции

Членове на Асоциация за Управление на Вземания