"Кредитреформ България" ЕООД e водеща международна колекторска агенция за просрочени частни и корпоративни вземания. Още от създаването си в България през 1993 г., компанията има за свой основен приоритет ефективни резултати, постигнати при съблюдаване на всички нормативни и етични стандарти, чрез успешна екипна работа и максимална защита на интересите, както на клиентите, така и на всички трети страни.

Дружеството е българският офис на международната организация CREDITREFORM, основана през 1879 г. в гр. Майнц, Германия. Със своите 167 офиса в 23 страни, CREDITREFORM е един от световните лидери в сферата на маркетинга, кредитните справки, събирането, управлението и изкупуването на просрочени вземания.

В България Дружеството разполага с офиси в гр. София и гр. Варна, осигуряващи бързо и адекватно разрешаване на възложените случаи, както и цялостно териториално покритие за страната.


Контакти: