За Асоциация за Управление на Вземанията

Асоциацията за управление на вземания е единствената професионална организация с нестопанска цел в България, която разпространява и развива добрите практики в индустрията за събиране на вземания.

Повишаването на финансовата култура на българите е в основата на дейността на Асоциацията. Членовете й полагат усилия да информират потребителите за техните права и задължения в случай на просрочване на плащания и се стремят да дават еднозначни отговори на въпроси и оплаквания към колекторските агенции.

Асоциацията гарантира справедливо уреждане на отношенията между кредиторите и клиентите им. Затова сред основните й ангажименти е ясното разграничаване на етичните, морални и легални стандарти за извършване на дейността по събиране на вземания. Съществуват строги критерии за присъединяване към Асоциацията, които гарантират, че членовете й спазват законовите изисквания и прилагат добри практики, съгласно Етичния кодекс. Това превръща Асоциацията за управление на вземанията и нейните членове в символ на качествена услуга и справедливост.

Членове на Асоциация за Управление на Вземания

Последни Новини