Заем е всяка форма на финансов ангажимент, който сте поели към друго лице, което ви е дало от своите пари. Всички средства, които не са ваши (спечелени или получени даром), а се очаква да ги върнете, на практика са заемни. Когато хората вземат пари не от физическо лице, а от финансова институция, то те са уредени с подписан договор. В тези случаи говорим за кредит. В този смисъл кредитът също е вид заем.


Заемът от физическо лице най-често е договорен устно и въпреки, че правото познава термина “устен договор”, то считаме, че всъщност това са пари, дадени на честна дума. Заем хората вземат обикновено от родител, брат или сестра, друг член на семейството, приятел, съсед. В тези случаи това в какъв срок, дали и при какви условия ще върнете парите, е въпрос на конкретна уговорка с даващия заема. Обикновено тези пари са безлихвени – т.е. връщате сумата, която сте взели.

Кредитът е офицалната форма на заем, тази, при която вземате пари от финансова институция, която предлага конкретно такава услуга. Тегленето на кредит винаги е обвързано със строг договор, който се подписва от двете страни. В него се указват срокът, лихвата, както и месечната вноска, която трябва да бъде изплащана.От кого можете да получите кредит?


Или с какъв тип дружества сключвате договор за заемни пари:


  • От банковите институции – може да бъде ипотечен, потребителски, овърдрафт, кредитни карти.
  • Лизингови дружества – това са компании, които предлагат разсрочено плащане, т.е. плащане на вноски, на конкретен продукт, например, автомобил или техника; този тип заем е познат като стоков кредит.
  • Фирми за бързи кредити – това са фирми, които по-слабо се интересуват от това за какво са ви нужни пари, те отпускат заемите лесно, но лихвите им традиционно са много по-високи в сравнение с тези на банковите институции.Предимствата на кредита


  • Дава възможност да се свърши работа, която е належаща към момента – например, покупката на жилище невинаги може да чака да се събере цялата необходима сума.
  • Когато имаш добра бизнес идея, кредитът ти помага да я реализираш без големи компромиси, които биха навредили на качеството на крайния продукт; по този начин с кредит би се стигнало до по-голяма печалба; това от своя страна може да позволи предсрочно погасяване на изтегления заем.Недостатъци на кредита


  • Неизменна част от месечните разходи, която трябва веднага да извадим от приходите си (виж Урок 1).
  • В случай на непредвидени обстоятелства в личен или обществен план, които ни затрудняват финансово, кредитът не отпада, той остава дължим и изисква предоговаряне.
  • Частично се ограничава финансовата ни независимост – когато имаме кредит, трудно можем да спестим средства, защото е по-разумно спестяванията ни да отидат за предсрочно погасяване на заема.Да имаш кредит не е нещо нередно. Важно е той да отговаря на парите, които получаваш. И да е така планиран, че да може да се изплаща редовно. Ако спазваш своята част от договора, кредитът е разумно финансово решение за определени ситуации.Кога наистина имаме нужда от кредит?Трябва винаги да сме много внимателни, когато взимаме решение дали парите от външен източник са ни наистина необходими. Когато си купуваме нещо, което действително ни трябва, а не предмет, който просто искаме (виж Урок 1), тогава е основателно да прибегнем до кредит. Някои стоки за бита, например, често са ни необходими, затова прибягваме до стоков лизинг. Покупката на жилище или автомобил често също изискват заемни пари.
Да си купим скъпа дреха не е нещо, от което имаме истинска нужда. Затова и пари за нея бихме получили единствено от фирма за бързи кредити или незаконен лихвар. Скоро след това обаче ще трябва да платим в пъти повече от взетото.Лихварството, като икономическа дейност в България е незаконно. Начисляването на лихва, извън нормативно установения ред, е право единствено на компаниите, които имат разрешение за извършване на специфична дейност, позволяваща начисляването на лихви от Българска народна банка. Затова трябва всеки да бъде особено внимателен към хора, които предлагат заем срещу лихва, без да представляват банка или друг вид кредитна или финансова институция.Защо е важно да връщаме кредитите си?Въпреки че ще чуете обратното, кредитите никога не изчезват от само себе си. Те остават задължение и всички опити да „избягаме” от плащането само влошават ситуацията. Опрощение на заем можем да очакваме единствено от много близки хора и то не във всяка ситуация. Всички останали пари, които сме взели, трябва да бъдат връщани. И ако днес това може да ви се случи и размине с наказание, то в света на възрастните тези, които отказват да плащат кредит, накрая биват осъждани и те не получават цялата си заплата, докато не си изплатят целия кредит.


Онлайн тест