ICAP Bulgaria, част от ICAP Group – една от най-големите Групи за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа, организира Осма Годишна Конференция за Управление на Кредитния Риск, която се състоя на 14ти юни в София Хотел Балкан.

За осма поредна година се представя полезна и разнообразна програма обхващаща най-възловите теми за управление на кредитния риск и за значимостта на бизнес информацията в управлението на риска.

По време на конференцията, бяха представени презентации относно управлението на риска от представители на бизнес асоциации, банкови институции, водещи български и международни компании, както и панелни дискусии върху теми за новите методи за управление на кредитния риск.

В допълнение на обсъжданите теми, събитието е място за осъществяване на бизнес контакти, на които се обсъждат различните предизвикателства, пред които е изправено управлението на риска днес.

За повече информация, посетете: http://www.icap.bg/Default.aspx?id=10372&nt=19&lang=3