Една от големите компании в изкупуването и събирането на задължения в Европа - норвежката B2Holding ASА, придоби едно от водещите дружества в този бизнес в България и Румъния- „Агенция за събиране на вземания“ АД (АСВ).
Сделката беше сключена на 9 юни и включва покупката на 100% от акциите на АСВ, в това число дъщерните й дружества - румънското D.C.A. и специализираното в събирането на просрочени дългове на юридически лица Smart Collect. B2Holding купи българската компания чрез холандското си подразделение Ultimo Netherlands BV.

С придобиването на АСВ норвежката компания разраства бизнеса си в географски мащаб и си подсигурява платформа за силен растеж на два от най-големите пазари за изкупуване на дългове на Балканския полуостров. България е напълно нов пазар за B2Holding като очакванията са за силен ръст на сделките за придобиване на необслужвани кредити в краткосрочен етап. Румъния от своя страна е най-големият пазар на Балканите по този показател като норвежката компания вече е придобивала портфейли с просрочени задължения в страната, но до момента не е разполагала със свое дъщерно подразделение. "Силно впечатлени сме от постигнатото от мениджмънта и екипа на АСВ през изминалите 5 години. Убедени сме, че в тяхно лице разполагаме с отличен партньор, който ще генерира силен растеж за бизнеса ни в България и Румъния", коментира Олаф Дален Цаал, изпълнителен директор на B2Holding.   

Със сделката за АСВ B2Holding вече развива дейност в общо 14 страни, в 12 от които със собствени дружества - Норвегия, Швеция, Финландия, Естония, Латвия, Полша, Хърватска, Сърбия, Словения, Черна гора, Румъния и България. Норвежката компания има 1500 служители и е придобила повече от 4 000 000 броя вземания за над 3 млрд. евро.

„Агенция за събиране на вземания“ е специализирана в изкупуване на необезпечени задължения на физически лица към банки, финансови институции, доставчици на комунални и телекомуникационни услуги и други. Тя е една от двете водещи компании в България в този сегмент. Реализираните от АСВ приходи за 2015 г. са в размер на 5.9 млн. евро, а печалбата й - 1.9 млн. евро. Служителите на „Агенция за събиране на вземания“ в България са 140, а в Румъния - 40.


Още за B2Holding ASA
B2Holding е водеща финансова институция в Европа, специализирана в придобиването на необслужвани кредити в банковия сектор и в събирането на просрочени вземания от името и за сметка на трети страни. В допълнение към основната си дейност компанията предоставя информация и изготвя оценки за кредитоспособността на потребители. Стратегията на B2Holding включва инвестиции в изкупуването на портфейли с необслужвани или частично обслужвани задължения, както и придобиване на съществуващи колекторски агенции със силни позиции в своите сегменти и развитие на бизнеса им след това. Стратегическата цел на компанията е да се превърне във водеща в своя бизнес в Европа.
www.b2holding.no
     

Още за „Агенция за събиране на вземания“ АД
„Агенция за събиране на вземания“ (АСВ) е специализирана в изкупуване на портфейли от задължения от банки, финансови институции и дружества за комунални услуги. Основана е през 2010 г. от Мартин Деспов и Нина Станчева, експерти с дългогодишен професионален опит в областта.През 2011 г. АСВ е вписана в регистъра на финансовите институции на Българска народна банка. През 2013 г. е основано дъщерно дружество в Румъния - D.C.A. През 2014 г. АСВ регистрира и дъщерното си дружество Smart Collect, специализирано в събирането на просрочени задължения на юридически лица. „Агенция за събиране на вземания“ и Smart Collect са членове на Асоциацията на колекторските агенции в България /АКАБГ/ и са регистрирани администратори на лични данни по ЗЗЛД.
www.theagency.bg; www.smartcollect.bg