Ролята на иновациите и на постиженията на четвъртата индустриална революция за постигането на по-добра конкурентоспособност е значителна, но не е единствена. Изключително значение имат доброто управление на рисковете и неизменния човешки фактор. Още сме далеч от едно напълно безрискова и спокойна, оставена на автоматизации икономика – и това всъщност е хубаво. Това стана ясно на организираната от Кофас пета конференция по управление на риска, която се проведе вчера. Събитието тази година беше на тема „Индустриална революция и нови конкурентни стратегии“. Партньори на конференцията тази година бяха Борика-Банксервиз, Гопет Транс и Банка ДСК, а медийни партньори – телевизия Блумбърг, списанията Икономист, Мениджър, Икономика, Твоят Бизнес и Логистика, онлайн медиите investor.bg, expert.bg и money.bg и изданието Предприемач.

Конференцията събра над 250 предприемачи, мениджъри, финансисти, анализатори на риска и представители на държавните институции, които дискутираха много теми, свързани с глобалните процеси, рисковете, перспективните и губещи сектори в икономиката и други. Специална пленарна лекция по време на конференцията имаше водещ световен специалист по иновации и предприемачество и професор в Университета в Бат, Великобритания, който говори за глобалните технологични промени. „Постигането на конкурентоспособност в контекста на четвъртата индустриална революция е стъпка напред в процес, който за добро или за лошо не е предначертан” – отбеляза той.

При откриването на конференцията и в пленарната си лекция Милена Виденова, управител на Кофас за България и Грегорж Шилевич, главен икономист на Кофас в на Кофас за Централна и Източна Европа, представиха данни за рисковете по страни и по сектори. Г-жа Виденова направи преглед на секторните рискове и даде ценни данни за състоянието на много браншове. В изложението си допълни и съдействието на Кофас за увеличаване на конкурентоспособността и намаляване на рисковете. Грегорж Шилевич от своя страна отбеляза, че бизнес увереността се повишава в много страни и сектори, независимо от политическите трусове. Основните причини са свързани с подобрения трудов пазар и ръста на домакинското потребление.

Пленарните лекции продължиха с Левон Хампарцумян, Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, който специално подчерта, че който не оценява рисковете, после плаща двойно и тройно. Красен Станчев, Председател на УС на Институт за пазарна икономика, представи интересни данни за индустриализацията на страната ни и подчерта, че слуховете за деиндустриализация на страната ни са силно преувеличени.

В първия панел участниците дискутираха теми, свързани с новата конкурентоспособност, основана на данни и автоматизация. Красимир Георчев от Борика-Банксервиз, отбеляза „Говорейки за рискове и превенция от измами, за нас на първо място стоят данните. Когато разполагаме с достатъчно голямо количество данни, с прецизно качество, това ни позволява един по-точен анализ на транзакциите с карти. За успешното партньорство с финансовите институции има нужда от споделяне както на данни, така и на случаи и модели на измами. Икономистът Любомир Дацов обърна внимание на човешкия фактор за запазване на конкурентоспособността, а Жан-Мари Деманж говори за нуждата от промени и неизбежността на технологиите и ролята им в живота на хората. Ивайло Славов от Булпрос отбеляза: „Човек може да планира по-добре благодарение на predictive analytics и изкуствения интелект. Досега сме работили на базата на опита, и тестовете и сега имаме възможността да предвидим всички варианти и да работим по-ползотворно“.

Вторият панел започна със специална лекция на Орелиен Бретон от Servier България, който показа изключително интересни примери за високо технологични развития във фармацевтичната индустрия. Фокусирайки се върху транспортния сектор, Мариана Христова от Гопет транс каза, че през последните няколко години планирането става все по-често, което е и най-важния сигнал за динамиката в бизнеса – 40-50% от фирмите се променят непрекъснато, а ключовото в този процес са технологиите. Накрая Иван Хиновски от Български енергиен и минен форум очерта трите основни заплахи пред българската енергетика – липса на цялостна стратегия, използване за решаване на социални въпроси и липса на добра политика към енергийната бедност. Решаването им би повишило конкурентоспособността във всички останали сектори.

Конференциите на Кофас по управление на риска (Coface Country Risk conferences) се реализират от над 20 години насам в над 20 страни по света. Тези събития са се утвърдили като важни обществено-икономически форуми, на които се дискутират глобални проблеми и се предлагат стратегически решения и нови идеи в областта на икономиката. В България това е петата поред конференция, като предишните четири преминаха при голям успех.


За Кофас
Кофас Груп, световен лидер в областта на кредитното застраховане, предлага на компаниите по света решения за защита срещу риск от финансови загуби от техни клиенти, както на местните, така и на международните пазари. За 2015 г. групата разчита на съдействието на над 4500 служители и отчита консолидиран оборот от 1 490 млрд. евро. Представена директно или индиректно в 99 страни по света, Кофас подсигурява транзакциите на близо 40 000 компании в повече от 200 страни по света. Всяко тримесечие  групата публикува анализ на риска за 160 държави, на база на уникалните познания за платежоспособността на компаниите, както и на опита на своите 340 оценители на риска, намиращи се в близост до клиентите и техните длъжници. Във Франция Кофас управлява  гаранции по износа от името на френската държава.