Във връзка със зачестилите запитвания и съобразно своята политика за прозрачно публично поведение, Асоциацията на колекторските агенции в България публикува своето официално становище ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, ВНЕСЕН НА 10.07.2020 г.

Като се запознахме с предвидените текстове и приложените към тях мотиви, ние от Сдружение „Асоциация на колекторските агенции в България“ категорично считаме, че предложените допълнения в ГПК биха имали негативни последици върху гражданско-правните отношения, които уреждат, и не биха постигнали търсените цели, а биха увредили правата на потребителите.

С пълния текст на документа можете да се запознаете тук.