Във връзка с публикации, свързани с разпространение на новина със съдържание “колекторски фирми се сбиха заради дълг”, Асоциацията на колекторските агенции в България изразява своето категорично несъгласие с неправомерното свързване на бранша с извършвани престъпни действия, тъй като нито един от участниците в събитието не е служител и /или законен представител на колекторска компания.

Разбираме, че медиите, отразили новината, са се базирали на официална информация, подадена от МВР, и вече сме се обърнали към министерството с молба за коректност при разпространението на информация и поправяне на допуснатата грешка.

В същото време бихме искали да  обърнем внимание и върху факта, че в голяма част от публикациите “колекторска компания” и “фирма за бързи кредити” се използват като синоними, а двете представляват различна по своята същност, обхват и режим на регулация дейност.

Надяваме се на коректност от страна на медиите, за да не се допуска и легитимира уронване на престижа на цял сектор от икономиката, който има своята важна обществена и икономическа роля. В настоящата ситуация обществеността е особено чувствителна към публично разпространяваната информация и нашият бранш приема изключително отговорно открития диалог и комуникирането на достоверна информация, в което, убедени сме, медиите са наш партньор.