С оглед на обявеното от Народното събрание извънредно положение, компаниите, членуващи в Асоциацията на колекторските агенции в България, преминават към нов режим на работа при засилени мерки за безопасност.

Всяка компания предприема действия в зависимост от спецификата на вътрешната си организация, екипи и работно пространство, като се придържа към унифицираните вече стандарти:
  • Силно ограничен достъп на външни лица
  • Гъвкаво работно време на ротационен принцип и отделяне на специално внимание на служителите в рискови групи
  • Реорганизация на работното пространство в кол-центровете и регулиране на интензитета на работа с цел осигуряване на достатъчно разстояние между служителите
  • Дистанционна работа за служителите от административните отдели и звената, за които е допустимо
  • Осигуряване на дезинфекциращи средства и информация за предпазване
  • План за действие при карантина и подготовка за дистанционна работа на всички служители

От Асоциацията подчертават, че ще се отнесат с повишено внимание, като вземат предвид извънредната икономическа и финансова картина.

„Вземаме всички предписани мерки, за да предпазим екипите на компаниите в Асоциацията и техните семейства. Ние сме медиатори между две страни, които знаем, че днес имат други ключови приоритети. Но не бива да позволяваме икономическата дейност изцяло да се блокира. Защото сме наясно с последиците – влошаване на икономическата ситуация, с което да не съумеем да се справим дълго.

Вярваме, че с дисциплина и правилна адаптация, с обща мобилизация ще преминем през този труден период, без да се отричаме нито от правата, нито от задълженията си на отговорни граждани.”, каза Райна Миткова-Тодорова, председател на Асоциацията на колекторските агенции у нас.