Рискът за плащанията в България спада и бизнесът и домакинствата в страната подобряват своята платежоспособност, но несигурността продължава, а българските компании все още отписват повече вземания от средното за Европа , сочи Европейският доклад за плащанията (ERP) за 2016 г. на Intrum Justitia.

През 2016 г. българските компании са отписали 4.2% от годишните си приходи заради забавени или нереализирани плащания. Повечето страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се представят много по-добре. В Полша, Чехия и Словакия например съотношението е под 2%. Дори в съседна Румъния показателят е само 2.7%. Гърция е най-засегнатата от този проблем страна в ЕС след България. Загубите на гръцкия бизнес по линия на несъбираемите вземания се оценяват на 5.8% от оборота.   

Обобщението на текста е на Агенция за събиране на вземания.

Цялото проучване за 2016 година на Intrum Justitia можете да намерите на адрес: https://www.intrum.com/en/about-us/publications/european-payment-report/white-paper/