Според Европейския доклад за плащанията на Intrum Justitia за 2017 година над две трети (69%) от анкетираните компании често приемат по-дълги срокове за отложено плащане, наложени от клиентите в сравнение с 58% средно за Европа.

Освен това, когато става дума за работа с клиенти, в българския бизнес се откроява тенденцията за разсрочени условия на плащане. В допитването става ясно, че около половината от анкетираните компании (52%) казват, че са започнали да предлагат индивидуални погасителни планове планове с цел да се справят с проблема. Това е значително по-висок показател в сравнение със средния за Европа – 32%.

Цялото проучване на Intrum Justitia можете да намерите тук: https://www.intrum.com/en/about-us/publications/european-payment-report/