1. ОРГАНИЗАТОР

Инициативата „Мисия: личен бюджет“ се организира от “КАП-СОЛАР” ЕООД с Възложител Агенция за управление на вземания (АУВ).


2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

„Мисия: личен бюджет“ се провежда в 3 (три) канала:


3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В играта имат право да участват ученици от 5-и до 12-и клас, учащи на територията на Република България.

Участниците могат да се включват индивидуално или в отбор до 3-ма души.

Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила.

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.


4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Участниците трябва да изпълнят всички описани по-долу стъпки и условия, за да се включат в играта.

1. Участниците следва да се запознаят с наръчника за важността на личния бюджет, достъпен на следния линк: https://rma.bg/images/mission-paid/personal-budget.pdf

2. Решението на задачата в края на наръчника трябва да бъде представено:
А. чрез видео с дължина и формат, съобразени с канала, в който се публикува ИЛИ
Б. чрез аргументиран и логически издържан коментар, предлагащ решение на задачата


3. Отговорът може да бъде качен само в един от трите канала:
 • Kато видео или текстови коментар под поста с анонс на играта във Facebook страницата на “Мисия платено”: https://fb.watch/v/a2AmsSFBz/
 • При участие през Facebook участниците трябва да изпратят своите данни за контакт (и имената на всички участници, ако са отбор) като лично съобщение на страницата.
 • Kато видео пост в Instagram в личния си акаунт, с хаштага #missionpaid
 • Като видео пост в личния си TikTok акаунт, с хаштага #missionpaid
Видеа, които са по темата, но НЯМАТ хаштаг #missionpaid, няма да бъдат включени в надпреварата.

Задачата няма еднозначно правилно или универсално решение. Вариантите за решението ѝ могат да бъдат различни, стига да са логични, изпълними и допустими.


5. ЕТАПИ

 • От 10.07.2021 до 07.11.2021 - качване на отговори в трите платформи съгласно механизма за участие; потребителското гласуване тече успоредно с периода на участие и качване на видеа
 • От 08.11.2021 до 26.11.2021 - заседания на журито и излъчване на победителите

За да се включи в играта, участникът трябва да изпълни условията за участие и да спази посочените по-горе срокове, публикувайки съдържанието от свое име.


6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 • Ефективност на решението/предложението - предложението трябва да решава заложения в задачата проблем по възможно най-ефективен начин
 • Оригинално представяне - решението следва да бъде представено по интересен начин в атрактивно видео или любопитен текстови коментар


7. ИЗБОР НА ПЕЧЕЛИВШИ И НАГРАДИ

Наградите в играта са:
 • Първо място: еднократна стипендия в размер на 500 лева
 • Второ място: еднократна стипендия в размер на 200 лева
 • Трето място: еднократна стипендия в размер на 150 лева
 • Награда на публиката: еднократна стипендия в размер на 100 лева

Механизъм за оценяване:

Жури, състоящо се от членовете на УС на АУВ, плюс 1 външен член, оценява продукциите, и избира видеата/коментарите за първо, второ и трето място.
Отговорът, събрал най-много лайкове до 07.11.2021 г., без значение от канала, в който е качено (Facebook, Instagram, TikTok), ще спечели наградата на публиката.
Всеки печеливш участник може да получи стипендията си лично, като детайлите награждаването ще бъдат публикувани непосредствено преди края на играта.


8. ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни на всички участници в инициативата са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в нея, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от организатора или от определено от него обработващо данните лице. Целите на събирането на личните данни на участниците в инициативата са единствено за целите за провеждане на кампанията. Данните се пазят за срок до 6 месеца след края на кампанията. Всеки участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Участниците дават право видео съдържанието, създадено от тях, да бъде излъчвано по време на събития, провеждани в рамките на Кампанията Мисия Платено. Видео съдържанието не може да бъде използвано от АУВ за комерсиални цели.

Във видео продукцията се забранява употребата/представянето на цигари, алкохол, наркотични и фармацевтични субстанции. Подготовката на видеото не бива да излага на риск участниците и/или околните.

Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове или по други подобни поводи.

Евентуално възникнали спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне споразумение – чрез намесата на компетентните органи.

Описаната по-горе инициатива по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook, Instagram или TikTok.

Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в настоящата кампания.

Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с идеята на кампанията. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговор на търговска комуникация, както и да дисквалифицират съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участниците и трети лица във връзка с такова съдържание.

Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook, Instagram или Tiktok при участие се счита за нарушение на Общите условия. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават Общите условия по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданата игра. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно.Благодарим Ви за спазването на тези правила и Ви пожелаваме успех!

Забележка: Настоящата игра и видео съдържанието към нея имат единствено образователен характер и представят различни методи за управление на личен бюджет и не са съвети или препоръки за търговия с финансови инструменти, или други активи.