Необслужваните дългове на физически лица, продадени на колекторски агенции, нарастват близо три пъти на годишна база. Общата сума на продадения дълг за първото полугодие на 2016 г. възлиза на 609 млн. лева при 221 млн. лева за същия период на 2015 година.

В сегмента събиране на вземания данните показват, че възложеният за обработка обем необслужвани вземания на граждани нараства с 11% в сравнение със същия период на миналата година - ако за периода януари-юни 2015 г. на колекторски агенции са възложени дългове за събиране на обща стойност от 997 млн. лева, то година по-късно тя вече е 1.111 млрд. лева.