Броят на възложените за събиране случаи почти се удвоява като резултат от активното кредитиране и икономическия подем в страната. Възложените за събиране междуфирмени вземания отбелязват спад, растат продадените обезпечени портфейли.