Ръстът на икономиката води до активизиране на кредитирането, расте и броят на възложените за събиране случаи. Ютилити сектора ползва все по-интензивно услугите по събиране на задължения, a събирането на вземания между компании в редица сектори вече става по-бързо.