Задълженията на физически лица, подадени за събиране на колекторски агенции през  първите шест месеца на 2014 г. се равняват на 820 млн. лв. Обемът задължения отбелязва спад с една трета спрямо същия период на 2013 г.

Средното задължение, търсено от колекторска агенция  е в размер на 491 лв. като спада  близо наполовина спрямо същия период на миналата година. По отношение на задлъжнялостта на фирмите, данните показват повишени нива на възлагане –само за шестте месеца на текущата година бизнесът е прехвърлил за събиране на колекторски а генции 23.5 млн. лева, което е повече от обема за цялата  предходна година (18.9 млн. лв.).