Колекторските агенции са обработили задължения на физически лица в размер на 1.431 млрд. лв. през 2014 г. От бранша отчитат близо 50-процентен спад на възлаганите обеми дългове, като този показател година по-рано достига 2 605 млрд. лева.

Основните кредитори, които използват услугите на колекторски агенции, остават банките (с 21% oт възложения обем, намаляващ от 38% през 2013 г.) и телеком операторите (с 33% при 40-процентен дял година по-рано). През 2014 г. делът си увеличават значително небанковите финансови институции и ютилити компаниите. При фирмените вземания продължава ръстът на обработваните от колекторски агенции, отбелязан и в началото на 2014 – общо обслужваните фирмени дългове през годината е в размер на 46.4 млн.лв., при 18.9 млн. лв. за 2013.