Възложените на колекторски агенции дългове на физически лица през първото полугодие на 2015 година възлизат на над 983 млн. лева при 820 млн. лева за същия период на 2014 година. Възложените дългове от телеком оператори за първите шест месеца на 2015 г.са 432 млн. лв. спрямо 146 млн. лв. за същия период през изминалата година.

С два процентни пункта по-нисък е делът на забавените плащания по банкови продукти 42% от всички, обработвани от колекторски агенции. Значително нарастване е отчетено в обема продаден дълг, регистриран през първото полугодие на 2015 година –149 млн. лв.при 34 млн. лв. за същия период на 2014 г.