Зорница Димитрова е начело на „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД, част от полската Kredyt Inkaso Capital Group, като прокурист и Мениджър бизнес развитие от началото на 2013 г. Освен в управлението на българската компания, г-жа Димитрова активно участва в редица международни проекти, свързани с развитието на и обмяната на опит вътре в капиталовата група. Притежава магистърски степени по финанси и маркетинг.

Г-жа Димитрова притежава над 16-годишен опит във финансовия сектор, натрупан на различни ръководни позиции във водещи банки и финансови институции, включително Райфайзенбанк, Уникредит Булбанк, Хипо Алпе-Адриа лизинг и други.

През октомври 2019 г. е избрана за член на борда на директорите Асоциацията за Управление на вземания.