Юлия Юргакиева е изпълнителен директор на “Агенция за събиране на вземания” ЕАД (АСВ), част от норвежкия B2Holding. Опитът й в сектора за управление на вземания стартира през 2013 г. с присъединяването към АСВ като ръководител отдел „Съдебни вземания“. Г-жа Юргакиева разраства отдела до дирекция с персонал от близо 100 служители.

През годините взема активно участие в управлението на част от процесите, свързани със съдебното събиране в дъщерното дружество в Румъния. След това заема позицията директор “Корпоративни и обезпечени вземания” в АСВ. Професионалният й опит включва и позиции на юрисконсулт и оперативен мениджър в консултантски и търговски компании.

Юлия Юргакиева е магистър е по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски” и притежава следдипломна квалификация по “Бизнес мениджмънт и маркетинг” от Университета за национално и световно стопанство. Владее английски език.