Илка Димова-Мазгалева e член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на ОТП Факторинг България ЕАД. Тя ръководи дружеството от самото му основаване. Г-жа Димова активно участва в дейността на Асоциацията за управление на вземанията oт приемането на ОТП Факторинг България ЕАД за пълноправен член през 2015 г. Сред приоритетите ѝ са промени в правната рамка, касаещи дейността на колекторските агнеции. Във връзка с приноса ѝ към работата на Асоциацията, през юли 2017 г. г-жа Димова е избрана за член на Управителния съвет на браншовата организация.

Илка Димова-Мазгалева има над 16 години управленски опит в сферата за събиране на вземания, включително като зам.-началник Отдел за събиране на вземания на Райфайзенбанк България ЕАД, както и супервайзър в Отдела за събиране на вземания на Пощенска Банка.

Илка Димова-Мазгалева е магистър по Международни икономически отношения от Университета за Национално и Световно Стопанство в София. Тя е и сертифициран синдик от 2014 г.

Владее отлично английски език, ползва руски и италиански. Омъжена, с едно дете.